Achieving our goals

Why are we running when the doors on the subway stay open, even though the next connection arrives within the next ten minutes? Is it to have a better margin to the next subway, or to have the ability to maybe arrive earlier to your final destination, and win, what?

A thought and a possible link was born. To have an opportunity and feel compelled to take it. When you can not be sure if and when your second chance comes. When your first option also leads you to your destination without having to rush. People who feel they need to seize the day and all its possibilities, do they run more often? More often than the others, also with the goal in sight? Those who do not accept all challenges and chances, but based on the original plan and carefully makes decisions with reflection?

Will we achieve our goals faster by running?

SWE; Varför springer vi när dörrarna på tunnelbanan står öppna, detta trots att nästa anslutning går inom de närmsta tio minuterna? Är det för att ha bättre marginal till nästa byte, eller för att få möjligheten att komma fram tidigare till din slutstation, och vinna, vadå?

En tanke och ett eventuellt samband föddes hos mig. Att ha en möjlighet och känna sig tvungen att ta den. Då du inte kan vara säker på om och när din andra chans kommer. När ditt första alternativ också leder dig fram till målet utan att du behöver stressa. Människor som känner att de behöver fånga dagen och alla dess möjligheter, springer de oftare? Oftare än de andra, också med mål i sikte? De som inte antar alla utmaningar och chanser utan utgår från ursprungsplanen och noggrant tar beslut med eftertanke?

Tar vi oss snabbare dit vi vill genom att springa?

Advertisements
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: